Varför behöver vi en grön inomhusmiljö?

En grön, hälsosam och trivsam arbetsplats med växtinredning ger friskare medarbetare, vilket i sin tur ger en både trevligare och lönsammare verksamhet.

Luften och miljön blir bättre med levande växter.

Växter kan bidra till att öka luftfuktigheten och rena luften från skadliga ämnen. Därför kan de också minska de besvär som torr luft och statisk elektricitet medför.

En norsk studie (Fjeld et al. 1998) visade att kontorsarbetare klagar mindre på trötthet och luftvägsbesvär om de har växter på sina skrivbord. Enligt professor Tove Fjeld är det en sannolik förklaring till den kombination av förbättrad luftkvalitet och estetiska och psykologiska effekter som växter medför.

En norsk studie (Fjeld et al. 1998) visade att kontorsarbetare klagar mindre på trötthet och luftvägsbesvär om de har växter på sina skrivbord.

.

Spara pengar med professionell hjälp

Att välja växtinredning till privata och offentliga miljöer kräver erfarenhet och kunskap. För att utforma växtmiljöer och samplanteringar krävs kunskap om vilka växter som trivs tillsammans för att resultatet ska bli lyckat.

Kontakta ett Nordic Green-anslutet företag för att få goda råd och professionell hjälp från växtutbildad personal om:

  • Utformning och planering
  • Val av lämpliga växter och krukor
  • Placering av växterna
  • Val av växtbelysning
  • Service och underhåll av växterna
  • En hälsosammare miljö med växter

Nordic Greens medlemmar strävar efter att inspirera dig, din verksamhet och dina medarbetare.

Låt dig inspireras!

© Copyright - Nordic Green