Auktorisation

För att välja rätt växtsorter till privata och offentliga miljöer krävs erfarenhet och kunskap om vilka växter som är lämpliga.

Och för att utforma och underhålla växtmiljöer såväl som samplanteringar krävs kunskap om vilka växter som trivs tillsammans (och på vilka platser) för att uppnå ett lyckat resultat.

Vi har ett auktoriseringssystem som kräver att medlemmarna måste ansöka om/förnya sin auktorisering en gång per år. Auktorisering krävs inte för att vara medlem i Nordic Green, men vi ser gärna att så många som möjligt auktoriserar sig. Alla medlemmar uppfyller våra medlemskrav.

Auktoriserade medlemmar måste uppfylla flera hårdare krav och kunna dokumentera detta en gång per år. De medlemmar som är auktoriserade har rätt att använda symbolen för ”Nordic Green authorized company”.