Nordic Green – skandinavisk branschorganisation för växtinredning och växtservice

Nordic Green (tidigare SVIR) är en sammanslutning av oberoende, seriösa och miljömedvetna företag som arbetar med växtinredning. Nordic Greens målsättning är att sprida branschens kunskap om värdena av att ha levande växter i privata och offentliga miljöer.

Branschorganisationen Skandinaviska Växtinredare (SVIR) grundades 1996. Under hösten 2002 inbjöds norska företag till ett samarbete, och resultatet blev en skandinavisk branschorganisation. Gemensamt för alla medlemsföretag är att deras arbete kretsar kring miljöer med levande gröna växter. År 2012 ville SVIR utveckla sitt varumärke och bytte namn till Nordic Green.

Vi vill samla alla nordiska växtinredare och föra branschen framåt.

Vision

Växter skall vara en självklarhet där människor vistas.

Vår vision är att sprida kunskap om branschen och information om de många fördelar och värden som det ger att ha levande växter omkring sig.

Mission

Vi ska samla alla nordiska växtinredare och föra branschen framåt genom utveckling.

Målet är att alla kunder ska välja Nordic Green-anslutna företag.

Position

Vi lever efter mottot PASSION FOR PLANTS.

Kunden ska alltid kunna lita på att medlemmar i Nordic Green presterar efter bästa förmåga.