Medlemmar

Förutom de vanliga kraven för medlemskap, har Nordic Greens auktoriserade medlemmar valt att förbinda sig till ytterligare krav på personal, ekonomi, miljö och uppföljning. Det innebär att minst 80 procent av företagens medarbetare har växtskötarintyg enligt Nordic Greens utbildningsstandard.