Vi är starkare tillsammans!

Nordic Green vill vara ett nav för aktörerna i växtservicebranschen, och fungera som en inspirerande, samlande och kunnig stödaktör som bidrar till goda växtförhållanden och höjer branschens rykte. Föreningen ska skydda medlemmarnas intressen när det gäller yrkesutveckling, relevant lagstiftning och sunda konkurrensförhållanden. För att föreningen ska ha möjlighet att fortsätta arbetet som utförts under de senaste åren är vi beroende av att ni i branschen stöder vårt arbete!

Vad samarbetar vi om?

  •  Utbildning av personal
  •  Uppdatering och förnyelse av kvalitetsnormer och -standarder
  •  Gemensam representation i den europeiska branschorganisationen
  •  Gemensam marknadsföring av branschen
  •  Kunskapsuppdatering

Vad förbinder sig medlemmarna till?

  • Att företaget främst sysslar med växtinredningsservice och -försäljning
  • Att företaget har god ekonomi och en seriös yrkespraktik
  • Att företaget uppfyller Nordic Greens kvalitetsnormer och gemensamma standarder på punkter som leverans och service/underhåll, miljöpolicy, försäkringar osv.

Vill du bli medlem?

Fyll i formuläret/ansökan, så kontaktar vi dig!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
© Copyright - Nordic Green