Nordic Green er en del av

EILO – the European Interior Landscaping Organisation

EILOs medlemmar är nationella branschorganisationer inom växtinredning, enskilda företag som arbetar med växtinredning och leverantörer till växtinredningsbranschen. Organisationen grundades officiellt 2010 av branschorganisationer inom växtinredning i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, England och Skandinavien.

Uppdrag och mål 

EILO:s främsta målsättning är att utvidga marknaden för växtinredning, bidra till och uppmuntra forskning om växters positiva effekt på miljön, informera och sammanföra branschen till möten för att främja kommunikation och förbättra kvaliteten på produkter och tjänster.