Välkommen till

BRANSCHORGANISATIONEN NORDIC GREEN

Nordic Green är en nordisk branschorganisation som är tänkt att fungera som ett nav för aktörerna i växtservicebranschen, och att fungera som en inspirerande, samlande och kunnig stödaktör som bidrar till goda växtförhållanden och höjer branschens rykte. Nordic Green (tidigare SVIR) består av oberoende, seriösa och miljömedvetna företag som arbetar med växtinredning. Nordic Greens målsättning är att sprida branschens kunskap om värdena av att ha levande växter i privata och offentliga miljöer.

  • Nordic Green ställer krav på sina medlemmar

    För att bli medlem i Nordic Green måste företaget vara ekonomiskt stabilt, inneha dokumenterad branscherfarenhet och föra en seriös yrkespraktik. Att köpa tjänster från ett företag som är anslutet till Nordic Green ska vara ett säkert val för kunden.

  • Nordic Green ger stöd

    Nordic Greens kvalitetsstandard ger både kunder och medlemmar köp- och leveranssäkerhet. I kvalitetsreglerna beskrivs hur växterna ska mätas och beskrivas samt vilken kvalitet de ska ha och vilket skick de ska vara i. Det beskrivs även vad som ska ingå i professionell växtservice.

  • Nordic Green samordnar

    Nordic Green ser till att medlemmarnas medarbetare får kontinuerlig utbildning och därför alltid besitter den senaste kunskapen inom modern växtinredning.

Våra kärnvärden

Kunskap

Kunskap innebär stabilitet och trygghet och är bra grund för långsiktiga relationer till medarbetare, kunder och samarbetspartners.

Utveckling

Vi vill gärna uppfattas som nytänkande, flexibla och anpassningsbara. Vi drivs av en stark mission att leverera ett mervärde i allt vi gör och att aldrig stagnera.

Passion

Vi älskar det vi gör och är stolta över vårt yrke. Det är en styrka att kunna kläcka idéer och ta fram lösningar tillsammans i en nordisk gemenskap.

Senaste nytt från Nordic Green:

Tid för åretsväxtinredning 2018

Årets växtinnredning 2018. Då är det tid att igen skicka in ditt företags bidrag till tävlingen årets växtinredning. På årsmötet i 2017 kårades Wendels Blomsterservice…
© Copyright - Nordic Green